Terrestrial radio station

Tanum Teleport is a landmark terrestrial radio station in the southwest of Sweden that was previously used to transmit data traffic via satellites to other continents

Terrestrial radio station

Fibre optic cables have largely replaced the need for the antennas.
The parabolic antennas have a radius of up to 32 metres.

Scheelegatan

Terrestrial radio station

OFFICE

null

Scheelegatan 2
3th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

KUNGSHOLMEN

Credits:
Per Pixel Petersson/imagebank.sweden.se

Menu