Influencer

Influencer marketing is a growing part of many companies’ media mix

Influencer

There are several representatives that have risen from Sweden and made it to Instagram feeds and vlogs across the world with a level of Scandi style and Swedish design.

Scheelegatan

Influencer

STORE

null

Scheelegatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

KUNGSHOLMEN

Credits:
Maskot/Folio/imagebank.sweden.se

Menu