Creative office

Over fifty per cent of companies in Sweden are run as a sole proprietorship, companies owned and run by a single person, with or without employees

Creative office

For those who run their company from an office, there are a number of shared creative office spaces to choose from.
A creative and open work environment is for many a prerequisite to deliver innovative ideas and products.

Scheelegatan

Creative office

STORE

null

Scheelegatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

KUNGSHOLMEN

Credits:
Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Menu